Laukvik-sia

Hovedside | Billedgalleri | Folk | Hva sjer | Bolig | Næringsliv | Foreningsliv | Kontakt | Ryktebørsen

 

Dugnad i Strandlandet kirke

I sommer har det blitt lagt ned hele 750 dugnadstimer ved Strandlandet kirke.
Dette har vært en kjempeinnsats og vi er veldig godt fornøyd!! I alt har mer enn 20 personer vært innom og hver kveld ble det dekket langbord bak i kirka. Det har vel sjelden vært en slik aktivitet i Strandlandet kirke en sommer.
Nytt gjerde ble montert rundt hele kirka. Noe som innebar hugging av trær og rydding, da var det godt med nevedyktige mannfolk! Nye takrenner kom opp på den ene langsida. Utvendig ble det malt. De kobla vinduene ble tatt ned, skrapt og malt. Noen er alt satt opp, mens noen står ferdigmalt i boden og venter. Bårehuset som nesten hadde råtna på rot, fikk ny bordkledning, det gamle utedoet er borte og nå har kirka et flott utelager. Det ble tilsammen 6 ukers arbeid. Og det har vært ei flott tid sammen.
Det er vel ingen situasjon der en lærer hverandre bedre å kjenne enn når en jobber sammen,- og det har vært mange flotte folk å bli kjent med. Takk til alle som har deltatt. Framdeles gjennstår noe arbeid som vi håper å ta nå i høst.

Strandlandet menighetsråd

Sommeren 2010

Sist oppdatert:
17-apr-11

 

 

 

Copyright © Foto og tekst kan ikke kopieres uten tilatelse fra rettighetshavere Design Veronica Aanesen 2008