Laukvik-sia

Hovedside | Billedgalleri | Folk | Hva sjer | Bolig | Næringsliv | Foreningsliv | Kontakt | Ryktebørsen

 

Reint vann i Julegave

I fire år har Laukvik vassverk under ledelse av Øystein Lyngmo arbeidet med å få forsyne bygda med reint vann etter drikkevannsforskriftene. De er enda ikke helt i mål men det nærmer seg.

 

I disse dager monteres anlegget som skal hjelpe dem nettopp med dette. I fjærsteinene på Delp står nå et helt nytt bygg som skal huse anlegget og en etterlenket trykkreduksjonsventil som skal minke trykket i rørene som gjennom en årrekke har vert for kraftig.

Anlegget som monteres er et UVC anlegg som ved hjelp av kraftige lysstråler dreper bakterier i vannet. Det består også av et partikkelfilter som rensker ut rusk helt ned i 0,1 mm størrelse. I huset finnes også et nødstrømsaggregat som hindrer vannstopp ved strømstans. 

Det er nok mange som lurer på om vannet vil endre smak når det blir renset men Arne Boge som er fagmann på området mener at ingen ting annet enn trykket vil endres når det nye anlegget settes i gang. Montørene som for øvrig er fra Os utenfor Bergen har sammen med en arbeidskolega Kurt Ole Lyngbø montert en rekke anlegg rundt om i landet. Et Identisk anlegg er å finne i Nusfjord og et liknende i Sydalen.

 

Siden 2001 har Laukvik vassverk gjennomført jevnlige målinger av bakterieinnholdet i vannet. Og kokevarsler har vert i mangfold men etter at byggingen av det nye renseanlegget kom i gang i sommer har det faktisk ikke forekommet bakterier i Mølndalvannet.  

Mølndalvanne er forøvrig et ufarget vann og gjør at Laukvik vassverk sparer både penger og vedlikehold på renseanlegget. Et alltid tilbakevendende tema i slike saker er Hva koster dette?

- Hele byggeprosjektet vil komme på ca 1,5 mill. Sier Øystein Lyngmo, som også legger til at det ikke vil bli noen vesentlig økning av vannavgiften som følger av dette. I disse dager vet en o ikke hvilken vei renta svinger og med ei totalgjeld påca3 mill vill nok rente svingninger ha noe å si i den avgjørelsen.

Han vil også på vegne av Laukvik vassverk takke de mange lokale arbeidskreftene som har stått på idlig og seint under til tider dårlige arbeidsforhold.

Like etter jul vil den store dagen komme når Laukvik skal ha garantert reint drikkevann mens den offentlige godkjenningen lar vente på seg til intern-kontroll og beredskap er helt på plass.  

 

 

Alle tekst og foto Veronica Aanesen
3 desemer 2008

Sist oppdatert:
17-apr-11

 

 

 

Copyright © Foto og tekst kan ikke kopieres uten tilatelse fra rettighetshavere Design Veronica Aanesen 2008